Akahti

Abatarò̌rî laǒpǔpra

 

Kayǎn lilaǐ dò tahtǒn kòmiti mè phonhtanpreǐ lǎ AD 2000 , April , (8 ) taû̌ (10)daò̌ , mahtan kayǎnphao talantaǐblon dô̌ Kyala dǒn  khein nu. Kayǎn lilaǐ dò tahtǒn kòmiti akhlai akhlò̌n mè

- Makaǐdò kamadauhtan hǒnhtan da kayǎn lilaǐ.

- Kayǎnphon pralau kabathá nǎnpralau dò kayǎnphao pralau tadauhtan hǒnhtan anǎnkhû̌.

- Makaǐdò pralau phonklǎ tathá taya ka-aò da nu.

Kayǎn lilaǐ dò tahtǒn mè aphonhtan dò kayǎnphao (21)pra. Ataphei tama  mè tautwan malǔba kayǎnphao dò kayǎn li, tyanlan ba kayǎn li, mahtan kayǎnphao nû dò hwǎncein preǐ nu. Kanaǐhǎ Kayǎn lilaǐ dò tahtǒn kòmiti ho mè aòpeǐ dô̌ Gnònkǒn (5) , Phekhon preǐ nu. Maô̌ phǎ pǔwaǐ kayǎnphao pǔpra phîkhòn phî-ǎ dò madauhtan pa Kayǎn pè.

Ba thayû̌ nā Kayǎnphao ngaò̌thapaô̌ mè non ǔ ka.

BG  Lahta ,1.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.